کاربر مهمان، خوش آمديد!  ( ورود - عضويت )   امروز  چهار شنبه  12  شهریور  ، 1393
 
منوی اصلی

پیگیری اخبار سایت
rss
atom
sitemap
atom3
opml
rss2
rss91

وام دانشجوئی
وام دانشجوئی
دربیست وششمین جلســـــــه مورخ1388/4/12 وام
دانشـــــجوئی بمبلغ 10/000/000 ریال درتمام مقاطع
تحصیلی دانشگاهی بشرح ذیل به تصویب رسید :
وام دانشجوئی در هر مقطع تحصیلی پرداخت میگردد
مثلاً چنانجه فردی در مقطع کاردانی مشغول تحصیــل
است یک وام به وی تعلّق میگیرد وچنانچـــه در مقطع
کارشناسی پذیرفته شود نیز بشرط تسویّه وام کاردانی
میتواند وام دانشـــــجوئی دیگری دریافت نماید وبهمین
 صورت در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا .                 
جهت گرفتن وام دانشـــجوئی ارائه گواهی تحصیلی از
دانشگاه محلّ تحصیل الزامی است .  


      کسانی که وام دانشجوئی 10/000/000ریالی
دریافت نموده اند:

1-آقای رضا پورمدحجی فرزندعبدالصمد-دانشجوی
کارشناسی ارشدمهندســــــــی میکانیک طراحی
کاربردی-دانشگاه صنعتی اصفهان

  2- آقای حسین پورمدحجــــــی فرزند عبدالصــمد  
دانشجوی کارشناسی مهندســی برق والکترونیک -
دانشگاه صنعتی شریف تهران 

3- خانم لیلیا پورمدحجی فرزندعبدالصمد-دانشجوی

مهندسی تکنولوژی نرم افزارکامپیوتر-موسســــــه
آموزش عالی چهاددانشگاهی خوزستان

4- خانم شیما پورمدحجــی فرزندمنصوردانشجوی
مهندسی کشــــــاورزی تکنولوژی تولیدات گیاهی-
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

5- خانم سرورپورمدحجی فرزندسعدون دانشجوی
کارشناسی ناپیوسته ریاضی-دانشگاه آزاد ایذه

6- آقای شفیق پورمدحجی فرزندمنصوردانشجوی
کاردانی پیوسته کامپیوتر-دانشگاه آزاد اهواز

7- خانم هناءپورمدحجی فرزند عبدالصاحب دانشجوی
کاردانی پیوسته کامپیوتر-دانشگاه آزاد سوسنگرد

8-آقای محسن پورمدحجی فرزند سعدون دانشجوی
کاردانی پیوسته الکتروتکنیک-دانشگاه آزادشوشتر

9- خانم مائده پورمدحجـــی فرزندمحمود دانشجوی
کاردانی علوم تجربی - دانشگاه آزادمسجدسلیمان

10- آقای صادق پورمدحجی فرزند حاج احمد دانشجوی
کاردانی پیوسته کامپیوتر-دانشگاه آزادسوسنگرد

11-آقای امجدپورمدحجــــی فرزندحاج احمد دانشجوی
تأسیسات -دانشگاه آزاد اهواز

12- خانم معصـــومه حویزاوی فرزندمرحوم حاج خضیر
دانشجوی مهندسی کامپیوترنرم افزار- دانشگاه پیام
نور اهواز

13- خانم انتظار حویزاوی فرزند ناصر دانشجوی کاردانی
پیوسته علمی کاربردی حسابداری-دانشگاه آزاد
سوسنگرد

14-آقای میلاد حویزاوی فرزند لفته دانشجوی کاردانی
پیوسته تربیت بدنی -دانشگاه آزاد سوسنگرد

15- آقـــــای ماهرنیسی حسن پورفرزنــــــدعبدالامیر
دانشجوی کاردانی پیوسته علمی کاربردی حسابداری
دانشگاه آزاد سوسنگرد

16- خانم سادسه مدحجـــــــی فرزند حاج عبدالعزیز
دانشجوی کارشناسی فقه ومبانی حقوق-دانشگاه
پیام نور خرمشهر

17- آقای محمد مدحجی فرزندحاج عبدالعزیزدانشجوی
کاردانی پیوسته نقشه کشــــــی معماری-دانشگاه
آزاد سوسنگرد

18-خانم خدیجه صـــــــــــــاکی فرزندحمید دانشجوی
کارشناسی زراعت واصلاح نباتات-دانشگاه آزاد اهواز

19- خانم فروغ بنی طرفــــی فرزندعبدالامیردانشجوی
مهندسی کامپیوتر-دانشگاه پیام نور هفتگل

20-آقای علاء طرفی فرزند جاســــم دانشجوی کاردانی
کامپیوتر- دانشگاه پیام نور سوسنگرد

21-آقای فایزنیسی فرزند جاسم دانشجوی کارشناسی
حسابداری-دانشگاه آزاد بندرعباس

22- آقای احمدنیسی فرزند ناجـــــی دانشجوی کاردانی
پیوسته نقشه کشی معماری-دانشگاه آزادسوسنگرد

23- آقای جلال نیسی فرزندعبدالکاظــــــــــم دانشجویی
کاردانی پیوسته سیستم آموزشی -دانشگاه آزاد خرمشهر
دربیست وهفتمین
جلسه مجمع عمومی مورّخ1390/4/31
میزان ریالی وام دانشجوئی بشرح ذیل تغییروبتصویب رسید

میزان وام دانشجوئی
وام دانشجوئی در مقطع کاردانی   10/000/000 ریال
وام دانشجوئی درمقطع کارشناسی20/000/000 ریال
وام دانشجوئی در کارشناسی ارشد 30/000/000 ریال
وام دانشجوئی در مقطع دکترا         40/000/000  ریال
ضمناً کلیّه وام های دانشجوئی 40 ماه مستهلک میگردد

کسانی که بر اساس مصوبه 1390/4/31 وام دانشجوئی
دریافت کرده اند

1
-آقای حسین پورمدحجی فرزند عبدالصمد دانشجوی
کارشناسی ارشد مهندسی برق والکترونیک- دانشگاه
 تهران- مبلغ 30/000/000 ریال

2- خانم نادیا پورمدحجی فرزند مرحوم عبدالواحـــــــــد
دانشجوی کارشناسی مدیریت بازرگانی دانشـــگاه آزاد
اهواز - مبلغ 20/000/000 ریال

3- آقای هانی پورمدحجی فرزند عبدالصاحب دانشجوی
کارشناسی مهندسی متالورژی موسسه آموزش عالی
مهر آروند - مبلغ 20/000/000 ریال

4- خانم انوارپورمدحجــــی فرزند مرحــــــــوم عبدالواحد
دانشجوی کارشناسی هوشبری- دانشــــــــگاه علوم
پزشکی جندی شاپور- دانشکده پیراپزشکی-
مبلغ 20/000/000 ریال
امار سایت
افراد انلاین 1
باز دید امروز 2
بازدید دیروز 113
بازدید ماه 797
کل باز دید ها 87493
تاریخ 12/6/1393
ساعت 0:41
Ip شما 54.234.159.229
مرورگر شما Unknown
سیستم عامل شما Unknown

صفحه اصلي |  جستجو |  گالری تصاویر  |  ارتباط با ما  |  درباره ما

:: تمامی حقوق این پایگاه متعلق به صندوق فامیلی بیت حسن الشویل می باشد. ::